Omgaan met lastig gedrag

door OinO-Advies

Grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als moeilijk gedrag, maar ook teruggetrokken gedrag is moeilijk is voor een leerkracht. Beide vragen veel van de vaardigheden van de leerkracht. Vooral kwetsbare kinderen hebben die leerkracht extra nodig. Deze vaardigheden zijn wel degelijk aan te leren. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden om positief gedrag te creëren, kun je een stap verder gaan: aanleren van goed gedrag. Zo kan een groep werken aan positief gedrag en kunnen de rollen binnen de groep positief veranderen. Ook het aanpakken van pesten is een probleem waarbij de groep een belangrijke rol kan spelen.

In een viertal dagdelen leer je

 • Dat je er leerkracht toe doet als het gaat om het scheppen van goede voorwaarden om goed gedrag te creëren in de groep.
 • Hoe gedragsveranderingen plaatsvinden en hoe je daarbij gebruik kan maken van gedragstheorie.
 • Hoe positieve groepsvorming een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van negatief gedrag in de groep en pesten.
 • Hoe pestgedrag kan worden aangepakt.

Daarbij krijg je praktische tips en ideeën waarmee je al vanaf de volgende dag in de eigen groep positief gedrag kunt creëren.

Programma
1e bijeenkomst: Groepsvorming

 • Kennismaken en groepsvorming: het belang van groepsvorming
 • Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig om positief gedrag te bevorderen?
 • Gedragstheorie: gedragsveranderingen beïnvloedden door positieve controle.
 • Positieve specifieke feedback zorgt voor gedragsverbetering binnen een groep. Hoe doe je dat?

2e bijeenkomst: Groepsdoelen

 • Wat heeft de positieve controle en feedback jou opgeleverd?
 • Groepssfeer meten en komen tot verbeterpunten.
 • Werken aan (groep)doelen: gedrag dat je wilt beïnvloeden, zet je om in meetbare doelen. Daarmee wordt het mogelijk om per vaardigheid succes te behalen. Hier gaan we praktisch mee aan de slag.

3e bijeenkomst: Rollen in een groep

 • Successen vieren van het behaalde (groeps)doel en een vervolgdoel opstellen.
 • Theorie over rollen binnen een groep en pesten.
 • Pesten is een groepsprobleem, daar zit ook de oplossing. Hoe werkt dat?
 • Oefenen in het voeren van gesprekken met ouders en kinderen hierover.

4e bijeenkomst: Feedback en intervisie

 • Hulpgroepen instellen om gedrag te verbeteren, hoe stel je die samen en hoe voer je
 • die gesprekken?
 • Wat levert deze manier van werken op?
 • Oplossingsgerichte intervisie n.a.v. moeilijk gedrag in de groep.
Geen periodes beschikbaar.