Leesproblemen en dyslexie in een nieuwe jas

door OinO-Advies

In 2010 en 2011 zijn de nieuwe Protocollen Leesproblemen en Dyslexie uitgebracht door het Expertisecentrum Nederlands. De ontwikkeling van nieuwe landelijk genormeerde toetsen; de vergoedingsregeling van de zorgverzekeraars voor diagnostiek en behandeling van ernstige en enkelvoudige dyslexie; ontwikkelingen zoals handelingsgericht en opbrengstgericht werken en de invoering van de referentieniveaus, maakten een aanpassing noodzakelijk om beter aan te kunnen sluiten bij de praktijk. In de nieuwe protocollen wordt het onderwijscontinuüm (Struiksma, 2005) als leidraad voor signaleren en begeleiden gebruikt. De inhoud van deze basistraining zal hier bij aansluiten.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je kennis en inzicht in de jongste ontwikkeling en didactiek rond dyslexie.

Programma
In drie bijeenkomsten van een halve dag worden de volgende onderdelen behandeld:

1e bijeenkomst: Goed onderwijs doet er toe!
Wat is er anders in de nieuwe protocollen? Stap 1 van het onderwijscontinuüm. Goed onderwijs in relatie met doelen; tijd; methodegebruik; handelingsgericht werken. Hoe creëer je een stimulerende, rijke leeromgeving voor alle leerlingen?

2e bijeenkomst: Zorg bij lees- en spellingproblemen en dyslexie
Zorg bij stap 2 en 3 van het onderwijscontinuüm. Organiseren van begeleiding. Welke begeleiding is effectief? Belang van feedback. Rol van de ouders.

3e Bijeenkomst: Omgaan met de dyslectische leerling en het verandertraject
Zorg bij stap 4 van het onderwijscontinuüm. Ondersteuning van de dyslectische leerling bij talige vakken. Compenseren en dispenseren (ICT). Recente ontwikkelingen. Kwaliteitscyclus in relatie tot de leerkracht.

Tijdens de hele training is casuïstiek, beeldmateriaal en interactief werken uitgangspunt. Daarnaast zullen er praktische werkvormen voor in de groep ook zelf ervaren worden en is er ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen. De theorie zal hierbij ondersteunend en aanvullend zijn.

Geen periodes beschikbaar.